Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Araçlarin Ülkede Kaliş Süresinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru

Prag Büyükelçiliği 11.01.2016

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13/10/2015tarihlive 29501 sayılıResmi Gazete’deyayımlanan2015/8113sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararileTürkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarınaverilengeçici ithal izniile ilgili süreninaltı aydan yirmidört aya çıkarılmasıuygun görülmüştür.

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar
linkinden erişilmesi mümkündür.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Prag Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

Ticaret Müşavirliği(Commercial Counsellor): prag@ekonomi.gov.tr
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Good Friday (Paskalya)
2.4.2018 2.4.2018 Easter Monday (Paskalya)
1.5.2018 1.5.2018 1 Mayıs İşçi Bayramı
8.5.2018 8.5.2018 Çek Kurtuluş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı 1.Günü
5.7.2018 5.7.2018 St. Cyril ve St. Methodius Günü
6.7.2018 6.7.2018 Jan Hus Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
28.9.2018 28.9.2018 Çek Milli Günü
28.10.2018 28.10.2018 Çek Cumhuriyet Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
17.11.2018 17.11.2018 Özgürlük ve Demokrasi için Mücadele Günü
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 26.12.2018 Noel