Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Araçlarin Ülkede Kaliş Süresinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru

Prag Büyükelçiliği 11.01.2016

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13/10/2015tarihlive 29501 sayılıResmi Gazete’deyayımlanan2015/8113sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararileTürkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarınaverilengeçici ithal izniile ilgili süreninaltı aydan yirmidört aya çıkarılmasıuygun görülmüştür.

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar
linkinden erişilmesi mümkündür.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Prag Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30

Konsolosluk Şubesi Müracaat: 09.00-12.30 Ticaret Müşavirliği (Commercial Counsellor): prag@ekonomi.gov.tr
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 19.4.2019 Good Friday (Paskalya)
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday (Paskalya)
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs İşçi Bayramı
8.5.2019 8.5.2019 Çek Kurtuluş Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1.Günü
5.7.2019 5.7.2019 St. Cyril ve St. Methodius Günü
6.7.2019 6.7.2019 Jan Hus Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Günü
28.9.2019 28.9.2019 Çek Milli Günü
28.10.2019 28.10.2019 Çek Cumhuriyet Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
17.11.2019 17.11.2019 Özgürlük ve Demokrasi için Mücadele Günü
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arifesi
25.12.2019 26.12.2019 Noel