D U Y U R U - Yurtdışında Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Öğrenimlerin Ardından Alınan Diplomaların Ülkemizde Tanıma Ve Denklik Işlemleri

Prag Büyükelçiliği 26.03.2018

Yurt dışında ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerin ardından alınan diplomaların ülkemizde tanıma ve denklik işlemlerine ilişkin olarak,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'tenalınan bir yazıda özetle aşağıdaki hususlara değinilmektedir:

- Yurt dışında yükseköğrenim görmeyi tasarlayan kişilerin yurtdışında eğitime başlamadan önceYÖK'ten söz konusu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair resmi bir belge temin etmeleri gerekmektedir.

- Söz konusu belgenin temin edilmeden yükseköğrenimlerini tamamlayıp diploma alarak ülkemize dönmeleri durumunda kişilerin başvurularının ülkemizde reddedileceği gibi, emek ve para harcayarak gördükleri öğrenimleri de boşa çıkacaktır.

- Denklik işlemlerinde "denklik verme”, "ret” ve alınan eğitimin yetersiz olması durumunda "yeterlilik” düzeyini belirlemeye yönelik uygulamaları içeren işlemler yapıldığı,bu nedenle denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın zor olduğu konusunda bazı kesimlerden şikâyetler alınabildiği, ancak, kendi diplomamızın ve iş gücü piyasamızın kalitesini korumak adına, mevzuat çerçevesinde incelenen her başvuruya denklik verilmesinin beklenmemesi gerekmektedir.

- Denklik işlemlerinin uzun süre almasına sebep olan iki ana faktörden birisi diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma süreci olup, yükseköğretim alt yapısı güçlü üniversitelerden kısa sürede teyitlerin alınabilmekte, ancak alt yapısı zayıf, savaş ve ilhak durumu olan ülkelerden teyit bilgisinin gelmesinin uzun süre alabilmekte ya da teyitin hiç gelmemekte, bu nedenle, teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denklik işlemlerinin uzun sürebilmekte,bu alanda iyileştirmeler yapmak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmaya devam edilmektedir.

- Süreci uzatan diğer önemli faktör ise akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme süreci olup,bu sürecin ise üniversiteler, ÖSYM, 15 değişik alanda oluşturulmuş Bilim Alanı Danışma Komisyonları marifetiyle yürütüldüğü, dolayısıyla denklik işlemlerininYÖK Başkanlığınezdinde yürütülen ancak tek elden sonuçlandırılan bir süreçolmadığı,YÖK Başkanlığınca bu süreci kısaltmaya yönelik de yenilikler yapılmaktadır.

- YÖK Başkanlığınca, yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürecini kısaltmak ve başvuru maliyetini düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atıldığı, başvuruların e-Devlet kapısı veya YÖK'ün web sitesindeki Denklik Bölümü üzerinden online şekilde yapılabilmesine yönelik hizmet başlatılmıştır.

Diğer yandan, Tanıma ve Denklik İşlermlerine ilişkin tanıtıcı broşürler ekte sunulmaktadır.

İlgilenen vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Prag Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

Tanıma ve Denklik Konusunda Bilgilendirme.pdf

Yurt dışı Diploma Denklik Süreçleri.pdf

Diploma denklik surecleri_tr.pdf

Diploma denklik surecleri_en.pdf

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30

Konsolosluk Şubesi Müracaat: 09.00-12.30 Ticaret Müşavirliği (Commercial Counsellor): prag@ekonomi.gov.tr
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 19.4.2019 Good Friday (Paskalya)
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday (Paskalya)
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs İşçi Bayramı
8.5.2019 8.5.2019 Çek Kurtuluş Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1.Günü
5.7.2019 5.7.2019 St. Cyril ve St. Methodius Günü
6.7.2019 6.7.2019 Jan Hus Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Günü
28.9.2019 28.9.2019 Çek Milli Günü
28.10.2019 28.10.2019 Çek Cumhuriyet Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
17.11.2019 17.11.2019 Özgürlük ve Demokrasi için Mücadele Günü
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arifesi
25.12.2019 26.12.2019 Noel