Duyuru - Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Değişikliği

Prag Büyükelçiliği 19.12.2018

1. 6 Kasım 2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM)İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile AYM'ye bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapılmış olup, sözkonusu değişiklikler 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecektir.

AYM Başkanlığı'nın konuya ilişkin yazısı ikinci maddede aynen,
bireysel başvuru formu ise ekte sunulmaktadır.

2."Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'.

Anayasa'nın anılan hükmüne dayalı olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlüğe girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ila 84. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bireysel başvuru sayılarındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişikliklerin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.

Anılan gerekçelerle 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler doğrultusunda;

- Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan ve ekte gönderilen başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

- Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

- Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.”

Saygıyla duyurulur.

T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ


İlgili Dosyalar

AYM Bireysel BaÅŸvuru Formu.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi Müracaat: 09.00-12.30 Ticaret Müşavirliği (Commercial Counsellor): prag@ekonomi.gov.tr
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 19.4.2019 Good Friday (Paskalya)
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday (Paskalya)
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs İşçi Bayramı
8.5.2019 8.5.2019 Çek Kurtuluş Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1.Günü
5.7.2019 5.7.2019 St. Cyril ve St. Methodius Günü
6.7.2019 6.7.2019 Jan Hus Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Günü
28.9.2019 28.9.2019 Çek Milli Günü
28.10.2019 28.10.2019 Çek Cumhuriyet Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
17.11.2019 17.11.2019 Özgürlük ve Demokrasi için Mücadele Günü
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arifesi
25.12.2019 26.12.2019 Noel