18. BŘEZEN DEN HRDINÚ PROJEV PANA VELVYSLANCE CIHADA ERGINAYE (Pardubice, 18. březen 2014)

Cihad Erginay 18.03.2014
Každoročně se scházíme na vzpomínkovém shromáždění u příležitosti výročí vítězství u Čanakkale dne 18. března, které bylo zapsano zlatým písmem v národních dějinách Turků. Zároveň vzpomínáme i na naše drahé syny, kteří obětovali své životy za naši vlast.

Při této příležitosti jsme se zde dnes sešli u pomníku vybudovaném na památku hrdinů, kteří přišli z Čanakkale v roce 1916, přes útrapy 1. světové války, kdy jsme bojovali na mnoha různých frontách, a kteří padli jako hrdinové na haličské frontě.

Využívám tuto příležitost, abych vyjádřil velké potěšení, že mohu mezi námi přivítat náměstka primátora pana Jindřicha Taubera, vedoucího Organizačního a právního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje pana Miroslava Mocka, jakož i vážené vojenské přidělence různých zemí, kteří slouží v České republice. Pro nás i členy turecké komunity v České republice je velice důležité, že se každoročně účastníte naší vzpomínkové akce a projevujete nám solidaritu v tento důležitý den.

Rovněž skutečnost, že vzpomínkové setkání se koná v Pradubicích, ve městě které se po podpisu Memoranda o porozumění 11 září 2011 stalo partnerským městem Čanakkale, má pro nás velký význam. Věříme, že tato dvě města, která sdílí společnou historii, tímto krokem ještě více sbližují turecký a český lid. Myslíme si, že projekt partnerských měst je důležitým nástrojem k odstraňování předsudků, podporuje vzájemné porozumění, toleranci a vytváří prostředí pro spolupráci. Doufáme, že tento vztah se bude nadále prohlubovat a rád bych zde zdůraznil, že jsme připraveni jej všemožně podporovat.

Chci vás pro osvěžení historické paměti krátce informovat o našich padlých a našich hřbitovech.

V roce 1916 byla první světová válka v plném proudu. Ruská armáda v červnu 1916 zahájila rozsáhlou ofenzívu na haličské frontě proti rakousko-uherským silám. Po rychlém postupu ruských sil v regionu německý vrchní velitel fronty požádal o pomoc osmanské síly. V rámci spojeneckých vztahů s Německem a Rakousko-Uherským císařstvím byla žádost posouzena kladně a osmanský 15. armádní sbor rozmístěný v Gelibolu byl vyslán do této oblasti. Počet vyslaných vojáků se podle různých zdrojů pohyboval od 20.000 do 32.000. Osmanský armádní sbor pod německým velením hrdinně bojoval a splnil své poslání, i když byl nasazován na kritických pozicích a byla na něj kladena velká odpovědnost. Osmanský armádní sbor, tisíce kilometrů od své domoviny, bojoval s příkladným hrdinstvím a v tomto zcela cizím prostředí položilo životy 5000 hrdinů.

Z celkového počtu našich drahých synů, pohřbených v různých zemích jich dnes na českém území leží 1190. Naši hrdinové, kteří zde odpočívají, buď přišli o život v nemocnicích za frontou nebo sem byli jejich ostatky převezeny po válce.

Na vojenském hřbitově v Pardubicích je pohřbeno 508, v Hodonině 387 a ve Valašském Meziříčí 205 hrdinů.

Letošní rok je zároveň 90. výročím navázání diplomatických styků mezi Tureckem a Českou republikou. Mnohé se za uplynulých 90 let změnilo, ale jedna věc, která zůstala stejná, je silné pouto a přátelství mezi našimi národy.

Proto můžeme naše syny, kteří položili své životy při službě své vlasti v této zemi a stali se hrdiny, svěřit našemu příteli a spojenci, České republice. Tři památníky, které máme v České republice, jsou odrazem dějin Turecka i České republiky.

Důkazem významu, který přikládáme tomuto společnému dědictví, je skutečnost, že jsme během minulého roku tyto památníky zrenovovali a zajistili, aby se staly důstojnější památkou na naše hrdiny. Zvláště pak památník v Pardubicích prošel rozsáhlou opravou a jeho součástí jsou jména hrdinů, kteří zde leží. Když se podíváte na jména těch, kteří položili své životy, porozumíte lépe velikosti oběti a významu naší historie. Ahdi syn Ahmeta ze Shkoderu, İslam syn İbrahima z Kosova, Hafız syn Hadji Mehmeta z Comotini, Selim syn Şakira z Mardinu, Mahmut syn Aliho z Bejrutu, Şakir syn İbrahima z Aksaraye, Ali syn Mehmeta z Bartınu a další. Po téměř sto letech rozumíme lépe, čím tito hrdinové, kteří položili životy tisíce kilometrů od svého domova a svých blízkých, v roce 1916 prošli.

Chtěl bych vyjádřit poděkování všem, kdo přispěli k opravě a renovaci našich památníků a rovněž českým úřadům, kteří neodmítli věnovat nám svou podporu.

Obzvláště bych chtěl vyjádřit vděčnost zaměstnancům Krajského úřadu Pardubice a Městského úřadu Pardubice za poskytnutí nezbytné péče našemu vojenskému hřbitovu.

Dále bych rád poděkoval Ministerstvu obrany za perfektní průběhu obřadu.

V tento památný den bych chtěl připomenout, že ministertvo zahraničních věcí jako komunita ztratilo 42 diplomatů při 28 teroristických útocích z arménské strany. Přišli o život právě proto, že byli Turci a protože reprezentovali turecký lid. Jako pracovníci ministerstva zahraničních věcí budeme dál projevovat úctu památce našich hrdinů a po celém světě budeme hájit zájmy naší země a to bez ohledu na to, v jak náročných podmínkách. Při výkonu sých povinností budeme nadále hlásat, že věčné nepřátelství vede pouze k utrpení a že hledání míru by mělo být nejdůležitějším cílem.

Turecký národ měl vždy v úctě své hrdiny a veterány, kteří položili život za svou vlast. Nikdy na ně nezapomeneme. Především chci vyjádřit poděkování členům tureckých ozbrojených sil, dnes zastoupeným panem plukovníkem Bayramem Önelem, a veteránům, kteří brání naši zemi pro budoucnost.

Skláníme se s úctou k vrchnímu veliteli Mustafu Kemalu Ataturkovi a jeho druhům ve zbrani, před hrdiny, kteří obětovali své životy za naši vlast.

Nechť odpočívají v pokoji.

Nyní mi dovolte pozvat imáma mešity v Praze pána Saadettina Eglenceoglu k modlitbě za památku našich hrdinů.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi Müracaat: 09.00-12.30 Ticaret Müşavirliği (Commercial Counsellor): prag@ekonomi.gov.tr
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 19.4.2019 Good Friday (Paskalya)
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday (Paskalya)
1.5.2019 1.5.2019 1 Mayıs İşçi Bayramı
8.5.2019 8.5.2019 Çek Kurtuluş Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1.Günü
5.7.2019 5.7.2019 St. Cyril ve St. Methodius Günü
6.7.2019 6.7.2019 Jan Hus Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Günü
28.9.2019 28.9.2019 Çek Milli Günü
28.10.2019 28.10.2019 Çek Cumhuriyet Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
17.11.2019 17.11.2019 Özgürlük ve Demokrasi için Mücadele Günü
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arifesi
25.12.2019 26.12.2019 Noel