Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

11 Ekim 1924 yılında Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Mün’akit Muhadenet Muahedenamesi” ile iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması kararlaştırılmıştır. 

- Büyükelçiliğimiz 1925 yılında faaliyete geçmiştir. Bu dönemde iki ülke arasında diplomatik temsil düzeyi “Elçilik”tir. İlk Elçimiz Vasıf Bey (Çınar) güven mektubunu 20 Ağustos 1925 yılında sunmuştur.

- II.Dünya Savaşı öncesinde, 15 Mart 1939 tarihinde Almanya’nın, Çekoslovakya’nın tamamını işgal ederek, ülkeyi protektora haline getirmesiyle bu ülkeyle diplomatik ilişkilerimiz kesintiye uğramıştır. Öte yandan, dönemin Elçisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, savaşın patlak verdiği Eylül 1939’a kadar görev yaptığı anlaşılmaktadır.

- II.Dünya Savaşı’nın bitimini takiben yine “Elçi” ünvanıyla atanan ilk temsilcimiz Faik Hüseyin Hozar’ın  göreve başlama tarihi 12 Şubat 1946’dır.

- İki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyinin “Büyükelçilik”  seviyesine yükseltilmesi yolundaki talebimiz 16 Mart 1963 yılında Çekoslovak tarafınca kabul edilmiş; Elçi olarak Prag’da görev yapmakta olan Cemil Vafi, 24 Nisan 1963 tarihi itibarıyla Prag’daki ilk Türk Büyükelçisi olmuştur.

- Çekoslovakya’nın 1 Ocak 1993 yılında bölünmesi ertesinde ise Büyükelçiliğimiz, Bratislava Büyükelçiliğimizin açıldığı 5 Nisan 1994 tarihine kadar Slovakya’ya akredite olmuştur.

 
Ahmed Cevad Bey (Üstün)
Büyükelçi
10.01.1928-03.07.1929
Mahmud Cevad Bey (Açıkalın)
Büyükelçi
08.06.1929-11.10.1931
Celal Osman Bey (Abacıoğlu)
Büyükelçi
19.01.1931-20.06.1931
Süleyman Şevket Bey
Büyükelçi
28.06.1931-03.08.1931
Vedad Bey (Uşaklıgil)
Büyükelçi
15.11.1931-
Şevkati Nuri Bey (İstinyeli)
Büyükelçi
11.01.1932-15.08.1933
Hasan Vasfi Bey (Menteş)
Büyükelçi
16.08.1933-16.02.1936
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Büyükelçi
17.02.1936-16.09.1939
Faik Hüseyin Hozar
Büyükelçi
12.02.1946-28.01.1948
Selahaddin R. Arbel
Büyükelçi
29.06.1950-14.11.1952
Nedim Veysel İlkin
Büyükelçi
06.12.1953-04.03.1957
Şakir Emin Bengütaş
Büyükelçi
31.05.1957-23.03.1960
Reşad Erhan
Büyükelçi
14.05.1960-12.09.1962
Cemil Vafi
Elçi
06.11.1962-24.04.1963
Cemil Vafi
Büyükelçi
24.04.1963-22.09.1964
İsmail Erez
Büyükelçi
30.09.1964-17.11.1967
Şahin Uzgören
Büyükelçi
28.12.1967-17.11.1970
Haluk Kura
Büyükelçi
28.11.1970-30.01.1974
A. Melih Akbil
Büyükelçi
07.02.1974-12.12.1974
Haluk Sayınsoy
Büyükelçi
25.09.1976-17.07.1978
Osman Başman
Büyükelçi
30.07.1978-10.12.1980
Savlet K. Aktuğ
Büyükelçi
09.12.1980-01.11.1984
Berduk Olgaçay
Büyükelçi
03.11.1984-25.11.1986
Orhan Aka
Büyükelçi
29.11.1986-02.01.1989
Cenap Yılmaz Keskin
Büyükelçi
25.12.1988-02.10.1989
İnal Batu
Büyükelçi
29.09.1989-09.04.1993
Üstün Dinçmen
Büyükelçi
26.04.1993-03.11.1997
Temel İskit
Büyükelçi
01.11.1997-31.07.1999
Hatay Savaşçı
Büyükelçi
01.08.1999-10.01.2003
Sabri Cenk Duatepe
Büyükelçi
17.01.2003-16.01.2007
Koray Targay
Büyükelçi
16.02.2007-29.04.2011
Cihad Erginay
Büyükelçi
30.04.2011-16.06.2014
Ahmet Necati Bigalı
Büyükelçi
01.07.2014-