Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye Insani Yardım Taşıyan Filoya Saldırısına Karşı Tutumu (çekçe) / Turecké Stanovisko K Útoku Izraele Na Konvoj S Humanitární Pomocí Pro Gazu , 17.06.2010

Turecké stanovisko k útoku Izraele na konvoj s humanitární pomocí pro Gazu

 

 

 

31. kvetna 2010 jsme se vzbudili pri tragickych zprávách z mezinárodních vod ve vychodním Stredozemí. Jsme rozrušeni skutecností, ze obranné síly Izraele zasáhly proti monohonárodnímu, civilnímu úsilí vezoucímu humanitární pomoc Gaze v mezinárodních vodách, konkrétne 72 mil od pobrezí, a zabily a zranily mnoho civilních osob. Tento cin byl nevyprovokovany. Izraelské pocínání je váznym porušením mezinárodního práva.

 

Jednoduše vzato rovná se banditismu a pirátství. Je to vrazda spáchaná státem. Nemá omluvy ani jakékoli ospravedlnení.  Národ, ktery jde po takové ceste, ztrácí legitimitu zdvorilého clena mezinárodního spolecenství.

 

Mnohonárodní konvoj, ktery se skládal z nekolika lodí, celkového poctu 600 lidí z 32 zemí a ktery vezl humanitární pomoc do zubozené Gazy, byl nezákonne prepaden. Jedinym cílem této civilní mise bylo poskytnout naléhave potrebnou pomoc detem v okupované Gaze, které jsou léta pod nezákonnou a nelidskou blokádou Izraele.

 

Lode vezly vybavení a príslušenství, m.j. detská hrište, základní potreby a zdravotnicky materiál jako léky pro lécbu rakoviny, mléko v prášku nezbytné pro rust a zdraví detí pri absenci pravého mléka. 31. kvetna jsme videli v prímém prenosu barbarsky cin, kdy poskytnutí humanitární pomoci bylo potrestáno agresí na širém mori, 72 mil v mezinárodních vodách. Pozustatky 9 humanitárních pracovníku se vrátily domu ve vacích pro zesnulé. Další byli zraneni. A Izraeli zustala krev na rukách.

 

Toto se nestalo u pobrezí Somálska nebo u ostrovu na Dálném Vychode, kde pirátství stále existuje. Toto je Stredozemí, kde takové ciny nejsou zvykem. Toto je místo, kde civilizace vznikla a prosperuje a kde Abrahamovská nábozenství mají své koreny. Tato nábozenství hlásají mír a ucí nás podat ruku ostatním v nouzi.

 

Pouzití síly izraelskymi obrannymi silami bylo nejen nevhodné, ale také neprimerené. Mezinárodní právo narizuje, ze dokonce v dobe války nemají byt civilní osoby napadány a nemá jim byt ublizováno. Doktrína sebeobrany v zádném prípade neospravedlnuje akce podniknuté izraelskymi silami. Svobody širého more tvorí jedno z nejzákladnejších práv v námorním mezinárodním právu vcetne mezinárodního práva zvykového.

 

Svoboda moreplavby je jednou z nejstarších mezinárodních norem, která je stará staletí. Zádné plavidlo nelze zastavit nebo vstoupit na jeho palubu bez souhlasu kapitána nebo státu, pod jehoz vlajkou pluje. Zákon povolující takovy krok ve vyjímecnych prípadech je jasne formulován. Navíc, jakékoli podezrení na porušení zákona ze strany plavidel nezbavuje intervenující stát jeho povinností a odpovednosti pri pouzití mezinárodního práva. Zacházet s dodávkou humanitární pomoci jako s aktem neprátelství a zacházet s humanitárními pracovníky jako s bojovníky je odrazem nebezpecného stavu mysli, se zhoubnymi úcinky na regionální i svetovy mír. Proto nelze povazovat izraelskou akci za legální nebo legitimní. Jakykoli pokus o legitimizaci útoku je marny. 

 

Po aktu agrese jsme slyšeli oficiální prohlášení, ze civilisté na lodích byli cleny radikální islámské skupiny. Jsme zarmouceni, kdyz vidíme predstavitele státu, jak se snizují ke lzi a jak se namáhají vytváret záminky, které by legitimizovaly jejich nezákonné ciny. Avšak konvoj se skládal z príslušníku 32 zemí. Všichni byli civilisté reprezentující mnohá nábozenství; krestanství, islám, judaismus, a lidi mnohych vyznání a puvodu. Predstavuje to svedomí mezínárodního spolecenství. Je to vzorem Spojenych národu. Proto se jednalo o útok na Spojené národy a jejich hodnoty.

 

Mezinárodní systém utrpel velkou ránu a je vecí naší opovednosti toto napravit a dokázat, ze zdravy rozum a úcta k mezinárodnímu právu prevází. Musíme byt schopni ukázat, ze pouzití síly není rešením, pokud to není stanoveno zákonem. Musíme prosazovat naše závazky a trestat ty, kdo jim odporují. Systém musí byt napraven. Jinak bude znicena víra lidí v systém, ve své predstavitele, v nás.

 

Zádny stát nestojí nad zákonem. Izrael musí byt pripraven celit dusledkum a zodpovídat  se ze svych zlocinu. Za danych okolností jakákoli malá šance, která zde existovala pro dosazení míru a stability v regionu, utrpela tezkou ránu. Probíhající proces byl zadušen tímto jedinym cinem. Izrael jakoby naschvál negoval jakykoli pozitivní vyvoj a nadeje do budoucna. Stal se zastáncem agrese a pouzití síly.

 

My tímto ocekáváme od mezinárodního spolecenství, ze:

 

-          Izrael se musí omluvit mezinárodnímu spolecenství a rodinám zabitych a zranenych pri útoku.

-          Naléhavé a nestranné vyšetrení musí byt podniknuto pod dohledem generálního tajemníka OSN.

-          Odpovídající mezinárodní právní kroky musí byt ihned podniknuty proti odpovednym úradum a viníkum této agrese.

-          Silny pocit zklamání a varování musí byt dán na vedomí všemi mezinárodními organizacemi, zejména Spojenymi národy. Izrael musí byt vyzván, aby dodrzoval mezinárodní právo a základní lidská práva.

-          Dotcenym zemím musí byt dovoleno okamzite dostat zpet své zemrelé a zranené.

-          Lode musí byt propušteny a dovoleno jim dodat na místo urcení humanitární pomoc.

-          Rodiny zemrelych a zranenych, mezinárodní nevládní organizace a dotcená rejdarství musí dostat plnou náhradu.

-          Blokáda Gazy musí byt okamzite ukoncena a dovoz veškeré humanitární pomoci povolen.

-          Z Gazy se musí stát vzor rychle se rozvíjejícího regionu míru. Mezinárodní spolecenství musí byt vyzváno, aby k tomu prispelo.