Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yabancı Uyrukluların Kartları Içine Biometrik Veri Dahil Edilmesi , 13.07.2011

Yabancı Uyrukluların Kartları içine Biometrik Veri dahil edilmesi
 

Yabancıların ikametgah belgelerinde 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren kullanılmak  üzere biometrik bilgi talep edileceğine dair Çek İçişleri Bakanlığı’nca yapılan duyuru aşağıda sunulmuştur.
 

Buna göre sözkonusu tarihten önce düzenlenmiş ve biometrik bilgi bulunmayan ikametgah kartları geçerlilik sürelerinin sonuna kadar kullanabilecek, ikametgah kartının süresi dolan ve yenilemek  için müracaat eden yabancılardan ise bu müracaatları sırasında biometrik bilgi talep edilecektir.  

 

Çek Cumhuriyeti’ndeki toplumumuz mensuplarına saygıyla duyurulur. 
 

T.C. Prag Büyükelçiliği

 

Ministerstvo vnitra zahájilo pořizování biometrických údajů v průkazech k pobytu pro cizince

Ministerstvo vnitra informuje, že 4. července 2011 došlo na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k zahájení vydávání biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. Nové průkazy mají podobu ID karty s nosičem biometrických údajů. 

 

Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.

 

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejichverifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.

 

 

Markéta Matlochová

zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations

Source: Ministry of Interior