Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Ile Çek Cumhuriyeti Arasında Imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunması Anlaşması Yürürlüğe Girdi. , 20.01.2012

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında 29 Nisan 2009 tarihinde imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 8 Aralık 2011 tarih ve 2011/2561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve  15 Ocak 2012 tarih ve 28174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

İş çevrelerimiz için önemli bir gelişme olan sözkonusu anlaşmanın en iyi şekilde değerlendirilerek Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminde geçen yıl ulaşılan yaklaşık 2.5 milyar Dolarlık rekor seviyenin 2012’de daha da yukarıya çekilmesi için yararlı bir temel oluşturacağına inanıyoruz.