Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi/zorunlu Genel Sağlık Sigortası , 09.08.2012

Bilindiği üzere,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde ikametgahı Türkiye’de olanlar genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Sözkonusu uygulama kapsamında yurtdışında yaşayan ancak “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS)” ikamet adresi Türkiye’de görünen vatandaşlarımız da genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca resen tescil edilmiştir.

 

Anılan kanun çerçevesinde, Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalmak isteyen ancak kanuni süresi içinde (1/1/2012 tarihine kadar) adres güncellemelerini yapamamış olan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesini teminen SGK Başkanlığınca başlatılan uygulama konusunda anılan kurumdan alınan yazıda aşağıdaki hususlar bildirilmektedir:

 

“a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce,

 

b) Anılan Başkanlıkça 5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen tescil işlemleri yapılmış olanlar ise, 1/1/2012 tarihi ile yurtdışı adreslerini güncelledikleri tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin Genel Sağlık Sigortası tescillerinin iptali yapılacak ve mağdur olmaları engellenecektir.”

 

Keyfiyet Çek Cumhuriyeti'ndeki toplum mensuplarımıza saygı ile duyurulur.

 

T.C. Prag Büyükelçiliği