Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Charles Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü “işbirliği-bağış Protokolü" , 26.06.2013

Charles Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Kürsüsüne ülkemizce önümüzdeki beş yıllık süre zarfında sağlanacak maddi destek ve bağışa ilişkin hususları düzenleyen “İşbirliği-Bağış Protokolü” 31 Mayıs 2013 tarihinde Charles Üniversitesi’nde düzenlenen törenle, Büyükelçi Sayın Cihad Erginay ve Charles Üniversitesi Rektörü Vaclav Hampl tarafından imzalanmıştır.

Sözkonusu Protokole bahsekonu maddi destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız (TİKA) tarafından sağlanmaktadır. Türkoloji Bölümü’ne ülkemizce sağlanan maddi destek 2007 yılından bu yana sürdürülmektedir.

İlgili Dosyalar :