Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Çek Cumhuriyeti'nde Yaşayan Türk Toplumu Hatıra Ormanı , 14.02.2014

1. Bilindiği üzere yurdumuz genelinde sürdürülen “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği” çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla “Çek Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türk Toplumu Hatıra Ormanı” oluşturulması için Büyükelçiliğimizce 2 Şubat 2012 tarihinde bir kampanya başlatılmış olup, sözkonusu kampanya 2 Şubat 2014 tarihi itibariyle sonlandırılmış bulunmaktadır.

2. Kampanya çerçevesinde toplumumuz mensuplarının değerli katkılarıyla toplanan 10.000 TL. Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza ulaştırılmış ve anılan Bakanlığımızca belirlenen İzmir ili, Urla ilçesi Kadıovacık Köyü civarında bulunan Ağaçlandırma Proje sahasında 1.500 adet Kızılçam, 400 adet Köklü Karaservi ve 100 adet çıplak köklü Maviservi olmak üzere 2.000 adet 0-1 yaş fidan dikimi gerçekleştirilerek,  sözkonusu alana “Çek Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türk Toplumu Hatıra Ormanı” adı verilmiştir. Ağaçlandırma alanına dair fotoğraflar, alanın krokisi ve Orman Bakanlığınca hatıra ormanına ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ekte takdim kılınmıştır.

Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik toplumumuz mensuplarına sözkonusu kampanyaya gösterdikleri ilgi ve sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

T.C. Prag Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Hatıra Ağaçlandırması Bilgi Notu