Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdişindan Türkiye’ye Getirilen Araçlarin Ülkede Kaliş Süresinin Uzatilmasina İlişkin Duyuru , 11.01.2016

 

Bilindiği üzere, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belirli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

 

13/10/2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili sürenin altı aydan yirmidört aya çıkarılması uygun görülmüştür. 

 

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Konuya ilişkin detaylı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar
linkinden erişilmesi mümkündür.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Prag Büyükelçiliği