Türkiye Cumhuriyeti

Prag Büyükelçiliği

Bilgi Notları

TÜRKİYE - ÇEK CUMHURİYETİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ, 24.05.2016

Çek Cumhuriyeti ile ikili ekonomik ve ticari işbirliğimizin yasal temelini Ocak 2006'dan bu yana, AB ile yürüttüğümüz Gümrük Birliği teşkil etmektedir.

Yasal altyapı, 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’yla tamamlanmıştır.

Ülkemiz, Çek Cumhuriyeti’nin 2012- 2020 İhracat Stratejisi Belgesi kapsamında belirlediği 12 öncelikli hedef pazar listesinde yer almaktadır. Çek hükümeti ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem vermektedir. Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin AB pazarı dışındaki en önemli üçüncü ihraç pazarı konumundadır.

2015 yılında, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi Euro hesaplamalarına göre %8 artışla bir önceki yıla göre 2,63 milyar Euro’dan 2,84 milyar Euro’ya yükselmiştir (Türkiye’nin ithalatı %5,4 artışla 1,712 milyar Euro, ihracatı %2,3 artışla 1,134 milyar Euro). Buna mukabil, ABD Doları üzerinden yapılan hesaplamalarda, kurda meydana gelen değişiklik nedeniyle, ABD Doları cinsinden 2014’e göre ticaret hacmi cari olarak azalmış görünmekte olup reel durumu yansıtmamaktadır. ABD Doları hesaplamalarına göre, 2015 yılı ticaret hacmi bir önceki yıla göre %9,7 daralarak, 3,15 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş görünmektedir. Ülkemizin Çek Cumhuriyeti'ne ihracatı %6,1 azalmayla 1,257 milyar ABD Doları; Çek Cumhuriyeti'nden ithalatı ise %11,9 azalmayla 1,9 milyar ABD Doları olmuştur. 

TÜRKİYE-çek cumhuriyeti   İKİLİ TİCARETİ(milyon ABD Doları)

                             2010        2011        2012        2013      2014        2015

İhracatımız              978        1.312       1.103       1.138     1.299       1.257

İthalatımız            1.041        1.362       1.703       2.209     2.128       1.900

Ticaret Hacmi        2.019        2.675       2.807       3.348     3.427       3.157

Denge                      -63           -49         -600     -1.071       -828         -643

Turizm

Ülkemizle Çekoslovakya arasında 30 Haziran 1981 yılında imzalanmış bir Turizm İşbirliği Anlaşması mevcuttur. Çekler için ülkemiz önemli turizm destinasyonları arasında yer almaktadır.

Türkiye Çek Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı turist sayılarına ilişkin veriler yıllar itibarıyla aşağıda sunulmaktadır:

                                2010         2011        2012        2013       2014          2015

Türkiye'yi ziyaret    172.329    223.369    223.986   217.254   226.189    220.000

eden Çek turist

sayısı

Çek Cumhuriyeti'ni  46.203       49.293      58.525     65.182    66.400      88.900

ziyaret eden Türk

Turist sayısı